Til udviklere

På denne side lægger vi forskelligt materiale tilgængeligt for udviklere og rådgivere i området. Til generel information og orientering om området. Siden bliver løbende opdateret. Hvis du mangler oplysninger og har spørgsmål er du velkommen til at kontakte Stine Løfgreen Tveden for yderligere information - find kontaktoplysninger nederst på siden.

Overfladevand

Overfladevand indenfor boligklyngers afgrænsning skal som udgangspunkt håndteres efter følgende principper:

  • Vand tilstrømmende fra områder udenfor klyngens afgrænsning og regnvand, der falder indenfor klyngens afgrænsning, skal som udgangspunkt håndteres i klyngen.

  • Afledning af overfladevand fra klyngen til Regnvandslaugets fællesanlæg må maksimalt andrage 22,5% af klyngens samlede areal, med en afløbskoeficient på 1,0. Alt øvrigt overfladevand indenfor klyngen skal som udgangspunkt håndteres af klyngeejers/udvikler indenfor klyngens afgrænsning.

  • Håndtering af regnvand indenfor klyngens afgrænsning skal dimensioneres således, at regnhændelser med en statistisk gentagelsesperiode på op til 100 år, ikke forsager skadevoldende oversvømmelser på bygninger.

Til brug for beregning af overfladevand i klyngerne, samt hvor meget det er muligt at aflede fra de respektive klynger, kan vi henvise til:

Forudsætningsnotat for etape 1

Se udledningstilladelse for nedsivningstilladelse for Troldebakkerne Øst - inkl. ansøgning

Vedtægter for regnvandslav

Vedtægter for bydelsforening

Materiale om udbud Etape I

I nedenstående links har vi lagt materiale fra bl.a. udbudsprojektet for anlæg af infrastruktur, fællesarealer og regnvandshåndtering i første etape af Troldebakkerne, med stamvej og området syd for stamvejen - omkring klynge 1-5.

Se tegninger i pdf format - bemærk det er en samlet zip-fil

Se udbudsdokumenter - med det er en samlet zip-fil

Se geotekniske undersøgelser med borerapporter og nedsivningstest - bemærk det er en samlet zip-fil

Tegninger i dgn format.zip

Materiale vedrørende Etape IIa Vest

Supplerende geotekniske undersøgelser for del af stamvej og Bronzebakken

Se tegninger i pdf format vedrørende Etape IIa Vest - bemærk det er en samlet zip-fil

Se dwg-filer til udførelse af etape IIa Vest - bemærk det er en samlet zip-fil

Lokalplanvejledning

Gribskov Kommune har udarbejdet en vejledning til bygherre og rådgivere der omhandler processen for en lokalplan

Se lokalplanvejledningen for bygherre og rådgiver her