Udbud: Gribskov søger totalrådgiver til Troldebakkerne

Publiceret 01-06-2021

Som det næste skridt i udviklingen af Troldebakkerne, har Gribskov Kommune fokus på at finde den rette rådgiver til at give sit bud på at løse opgaven med ”bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Opgaven er blandt andet at rådgive om den første del af områdets infrastruktur.

 

Gribskov Kommune søger en totalrådgiver til at udføre Projekt Troldebakkerne

Kommunen vil sikre konkurrence om den store udbudte kontrakt på Projekt Troldebakkerne gennem et obligatorisk EU-udbud. Her vil kommunen prækvalificere de fem ansøgere, der har de mest relevante referencer med sammenlignelige projekter, som er projekteret/udført inden for de seneste fem år.

Sammenlignelige projekter er referencer, hvor ansøger har rådgivet i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter, som indeholder et og gerne flere elementer af:

1: Rådgivning ved planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejder i forbindelse med byudviklingsområder, der indeholder følgende fagdiscipliner:

  • Trafik, herunder kollektiv, og bløde trafikarter
  • Landskab
  • Belysning
  • Regnvandshåndtering på overflade
  • Ledningskoordinering med forsyningsselskaber
  • Ansøger har haft rollen som totalrådgiver og/eller projekteringsleder

2: Referencer med en tilsvarende størrelse og kompleksitet som projekt Troldebakkerne

3: Referencer med tilsvarende projekter, hvor projekteringen er helt gennemført

Projektleder: Målet er at afslutte entreprise i 2021

Gribskov Kommune håber på og ser frem til, at mange rådgivere kan være interesseret i at hjælpe med at løse opgaven med hurtigst muligt at komme i mål med projektet.

Thomas Gätke (projektleder på Projekt Troldebakkerne) udtaler:

”Vi har arbejdet på at fastlægge kravspecifikationer for infrastruktur m.v. igennem starten af 2019. De kravspecifikationer skal nu danne grundlag for det projekt, rådgiver skal udarbejde. Med det færdige projekt skal en entreprenør hurtigst muligt udføre det i marken. Det ser vi frem til, for når først entreprenøren går i gang, kan kommunens borgere også fysisk se, at der sker noget i den relativt langvarige proces, et sådan projekt må gå igennem. Oprindeligt havde vi politisk forelagt en tidsplan, hvor målet var, at kunne sætte entreprenøren i gang ved årsskiftet 2020/21 og have afsluttet entreprisen med udgangen af 2021. Meget tyder på, at vi stadig kan overholde dette politisk godkendte mål.”

Opgaver til vinderen af udbuddet at arbejde med

Den vindende rådgiver skal for eksempel arbejde med at sikre naturen i området, håndtere regnvand, så de rette mængder forbliver henholdsvis afledes fra området, detaljere en forplads til det kommende trinbræt, projektere veje, stier og landskab, samarbejde med forsyningsselskaber om at få forsyning på plads, etablere foreløbige adgangsveje til de udviklere af boligklynger, der om ikke lang tid har behov for at få arbejdskøretøjer og materialer til deres byggemodningsområde.