Overordnet tidsplan for de første udviklingsetaper

Udviklingen i Troldebakkerne

Udviklingen af Troldebakkerne er ved at tage fart. Det er målet at de første kan flytte ind i 2021. Her på siden kan du finde en overordnet tidsplan for Gribskov Kommunes aktiviteter i Troldebakkerne. Planen opdateres løbende.

Overordnet tidsplan for salg og udvikling de kommende år

Udvikling af klynge 1 (Etape I)

Klyngen er solgt til Furesø Properties A/S, der planlægger at opføre etageboliger på arealet.

 • 2. kvartal 2021- 1. kvartal 2022: Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan for klyngen
 • 2. kvartal 2022: Byggemodning og igangsættelse af byggeri

Udvikling af klynge 2 (Etape I)

Klyngen er solgt til DT Group A/S, der planlægger at opføre rækkehuse på arealet.

 • 2. kvartal 2021: Byggemodning og igangsættelse af byggeri

Udvikling af klynge 3 (Etape I)

De 10 grunde er solgt individuelt til parcelhus byggeri

 • 1.-3. kvartal 2021: byggemodning
 • 4. kvartal 2021 - : igangsættelse af byggeri

Udvikling af klynge 4 (Etape I)

Klyngen er solgt til Bovieran, der planlægger at opføre etageboliger på arealet.

 • 2. kvartal 2021-: Byggemodning og igangsættelse af byggeri

Udvikling af klynge 5 (Etape I)

Klyngen er solgt til Tetris Projects K/S, planlægges at opføre rækkehuse i 1 etage på arealet.

 • 3.-4. kvartal 2021: Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan
 • 1. kvartal 2022 -:Byggemodning og igangsættelse af byggeri 

Udvikling af klynge 6-7 (Etape IIa)

Klyngen er solgt til NREP, der planlægger at opføre friplejehjem og tryghedsboliger på arealerne.

 • 4. kvartal 2021-: Byggemodning og igangsættelse af byggeri

Udvikling af klynge 8 (Etape IIa)

Klyngen er solgt til Bærebo, der planlægger at opføre rækkehuse og etageboliger på arealet.

 • 2.- 3. kvartal 2021: Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan.
 • 1. kvartal 2022-: Byggemodning og igangsættelse af byggeri

Udvikling af klynge 9-10 (Etape IIa)

 • 4. kvartal 2021-2. kvartal 2022: Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan.
 • 2. kvartal 2022-: Byggemodning og igangsættelse af byggeri.

Udvikling af klynge 11 (Etape III)

 • 2.-3. kvartal 2021: Arkæologiske udgravninger.
 • ?: Salg
 • ?: Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplan(er).
 • ?: Byggemodning og igangsættelse af byggeri

Primær infrastruktur og fællesarealer udenfor klyngerne

 • 2021: Anlæg i Etape I.
 • 3.- 4.. kvartal 2021: Planlægning, projektering og lokalplanlægning i Etape IIa omkring solgte/udbudte klynger.
 • 4. kvartal 2021– 2. kvartal 2022: Anlæg i Etape IIa.

Trinbræt v. Lokaltog A/S

 • Sept. 2019: forberedelse af anlæg af trinbræt påbegyndes (spor renovering, trinbrættets fundament)
 • 3. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020: Planlægning og projektering
 • 2021: anlæg og færdiggørelse af trinbræt
 • 4. kvartal 2021: forventeligt ibrugtagning af Lokaltog A/S’ trinbræt ”Troldebakkerne” ved køreplanskifte 12 december.