Arkitektkonkurrencen efteråret 2016

Publiceret 01-06-2021

I efteråret inviteredes de fire arkitektteams: team EFFEKT, team SLA, team ArkiTema og team Tegnestuen Vandkunsten, til at deltage i konkurrencen om at skabe den bedste helhedsplan for Helsinge Nord.

Illustration fra Helhedsplanen for Helsinge Nord, i dag kendt som Troldebakkerne, udarbejdet af vinderteamet fra EFFEKT arkitekter

De fire teams blev indbudt til at svare på programmet for arkitektkonkurrencen. Både programmet og dommerbetænkningen finder du længere nede.

Vinderteam; EFFEKT

Den 20. december blev det offentliggjort, at vinderen af konkurrencen var teamet bestående af EFFEKT Arkitekter med underrådgivere fra den hollandske landskabstegnestue Karres en Brands landschaparchitecten, ingeniører fra Atkins Danmark A/S, bystrategiske rådgivere fra CFBO ApS og trafikrådgivning fra Trafikplan ApS.

Vinderforslaget fra Team EFFEKT har en vision om at skabe en bydel hvor fællesskab, trygge rammer, det sunde liv, direkte kontakt til naturen og bæredygtighed er primære parametre for den nye bydels identitet. Det handler om at skabe en klar identitet som gør Helsinge til noget særligt, som ingen andre er.

I det videre arbejde skal det overvejes hvordan projektets visioner kan udvikles og bearbejdes, så det passer endnu bedre til stedets karakter og kommunens ambitioner i Helsinge Nord.

Helhedsplanen kort:

  • Forslaget består af klynger af mange former for varierede boliger, der placeres i området med udgangspunkt i terrænet og eksisterende landskabelige kvaliteter. 
  • Imellem klyngerne udvikles et fælles landskab, der er tænkt som en hybrid imellem natur og økologisk dyrkning. Alle landskaber skal som udgangspunkt kunne spises. Området består af vådområder, enge og skovområder kombineret med skovhaver, bærbuske og frugtlunde til gavn for både beboere og resten af byen.
  • En ny broforbindelse over Helsingørvej i forlængelse af Idrætsvej skal sammen med en stiforbindelse fra broen til det nye trinbræt gøre det nye område vedkommende for resten af byen. Ambitionen er, at området skal blive en del af et samlet, rekreativt netværk for hele Helsinge.
  • Planen består af fire etaper, der er underinddelt i 25 klynger, der varierer fra 14 til 50 boliger pr. klynge. Det giver et robust og fleksibelt grundlag for en etapemæssig realisering af planen.

 

Du kan se helhedsplanen her

Dommerkomitéen bestod af udvalgsmedlemmer fra Plan- og Miljøudvalget, nøglepersoner i administrationen og to fagdommere udpeget af Arkitektforeningen.

Du kan læse hele dommerbetænkningen her

Se programmet for arkitektkonkurrencen her