Gældende planer

Her finder du et samlet overblik over planer gældende i Troldebakkerne. Der er både Helhedsplanen, rammelokalplanen og de enkelte lokalplaner indenfor området.

Helhedsplanen og eksempelsamlingen

Find helhedsplanen her

Find inspiration i eksempelsamlingen her

Gældende lokalplaner, vedtagne og i høring

Gå til lokalplaner i høring

OBS: Vær opmærksom på, at der også listes andre lokalplaner i høring for Gribskov Kommune.

Vedtagne lokalplaner:

516.06 - for plejecenter og boliger i Troldebakkerne (klynge 6+7)

516.05 - for etageboliger til seniorbofællesskab (klynge 4)

516.04 - Fællesarealer og infrastruktur for 1. etape i Troldebakkerne

516.02 - For rækkehuse i Troldebakkerne (klynge 2) 

516.01 - For åben-lave boliger i Troldebakkerne (klynge 3)

Rammelokalplan og kommuneplantillæg

Rammelokalplan 512.20

Tillæg 512.20.1 til Rammelokalplanen

Kommuneplantillæg for rækkefølgeplan

Vedtægter

Vedtægter for regnvandslav

Vedtægter for bydelsforeningen

Spildevandsplan for området

Tillæg nr. 7 til Gribskov Kommunes spildevandsplan - Troldebakkerne Øst