Til udviklere

På denne side lægger vi forskelligt materiale tilgængeligt for udviklere og rådgivere i området. Til generel information og orientering om området.

Til brug for beregning af overfladevand i klyngerne, samt hvor meget det er muligt at aflede fra de respektive klynger, kan vi henvise til:

Forudsætningsnotat/projektforslag for 1. etape

Se vedtægter for regnvandslav og bydelsforening for området 

I nedenstående links har vi lagt materiale fra bl.a. udbudsprojektet for anlæg af infrastruktur, fællesarealer og regnvandshåndtering i første etape af Troldebakkerne, med stamvej og området syd for stamvejen - omkring klynge 1-5

Se tegninger i pdf format - bemærk det er samlet i en zipfil

Se udbudsdokumenter - bemærk det er samlet i en zipfil

Se geotekniske undersøgelser med borerapporter og nedsivningstest - bemærk det er samlet i en zipfil

Hent projekttegninger for første byggemodningsfase i dgn format - bemærk det er samlet i en zipfil

 

Gribskov Kommune har udarbejdet en vejledning til bygherrer og rådgivere der omhandler processen for en lokalplan

Se Lokalplanvejledning for bygherre og rådgiver

Vi vil løbende opdatere siden og hvis du mangler oplysninger, er du velkommen til at kontakte Projektleder Thomas Gätke for yderligere information.

Thomas Gätke, plan@gribskov.dk, +45 7249 6979