Overordnet tidsplan for de første udviklingsetaper

Udviklingen af Troldebakkerne er ved at tage fart. Det er målet at de første kan flytte ind i 2021. Her på siden kan du finde en overordnet tidsplan for Gribskov Kommunes aktiviteter i Troldebakkerne. Planen opdateres løbende.

Illustrationen viser området omkring Troldebakkerne. Klynge 1-3 samt trinbrættet er fremhævet.

 

Overordnet tidsplan for salg og udvikling de kommende år

Salg af klynge 1

 • 3. kvartal 2019: Udbud af klynge 1
 • 4. kvartal 2019: Forhandling og afrunding af salg
 • 1. kvartal 2020 - 3. kvartal 2020: Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner for klyngen
 • 3.-4. kvartal 2020: Byggemodning og igangsættelse af byggeri

Salg af klynge 2

 • Sept. 2019: Købsaftale er underskrevet
 • 4. kvartal 2019 - 2. kvartal 2020: Udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner for de to klynger
 • 3.-4. kvartal 2020: Byggemodning og igangsættelse af byggeri

Salg af klynge 3

 • 3. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020: Planlægning og projektering
 • 2. kvartal 2020: Salg
 • 4. kvartal 2020: byggemodning og igangsættelse af byggeri

Primær infrastruktur og fællesarealer udenfor klyngerne

 • 1.-2. kvartal 2020: Etablering af midlertidig adgang til klynge 1, 2 og 3.
 • 3. kvartal 2019 - 3. kvartal 2020: Planlægning, projektering og lokalplanlægning.
 • 4. kvartal 2020: Anlæg

Trinbræt v. Lokaltog A/S

 • Sept. 2019: forberedelse af anlæg af trinbræt påbegyndes (spor renovering, trinbrættets fundament)
 • 3. kvartal 2019 - 4. kvartal 2020: Planlægning og projektering
 • 2021: anlæg og færdiggørelse af trinbræt

 

Find andet materiale og søg inspiration om Troldebakkerne på siden her og du er altid velkommen til at kontakte projektleder Thomas Gätke for mere information