Gældende planer

Herunder kan du finde gældende planer for Troldebakkerne.
Både helhedsplanen, den overordnede rammelokalplan, samt de enkelte lokalplaner som udarbejdes for delområder af Troldebakkerne

Helhedsplanen og eksempelsamling:

Find helhedsplanen her

Se inspiration og eksempler på udviklingen af klyngerne her

Gældende lokalplaner og lokalplanforslag i høring

Find Lokalplan 516.01 for klynge 3 her 

Find Lokalplan 516.04 for fællesarealer og infrastruktur i 1. etape her

Rammelokalplan og kommuneplantillæg for området

Find Rammelokalplan 512.20 her

Find tillæg 512.20.1 til rammelokalplan her

Tillæg 30 til Kommuneplan 2013-25 for Rækkefølgeplan ved Troldebakkerne

Vedtægter for bydelsforening og regnvandslav

Vedtægter for bydelsforening og regnvandslav