2 boligklynger i udbud

2 boligklynger i Troldebakkerne til salg til private boliger. Udbuddet løber fra 11. oktober - 12. december 2018.

Området

Gribskov Kommune har nu sat gang i salget af de første to klynger til udvikling i Troldebakkerne. Du kan finde mere information på www.troldebakkerne.dk

Udbudsmateriale

Købstilbud afgives på grundlag af udbudsmaterialet, der består af salgsprospektet og tilhørende bilag.

Udbudsmaterialet vil sammen med købsaftalen udgøre aftalegrundlaget for salget af ejendommen. Udbudsmaterialet er en integreret del af købsaftalen.

Bilag:

Servitutter

Til inspiration kan du desuden finde

den overordnede Helhedsplan for området

et (ikke udtømmende) notat med eksempler på hvordan rammelokalplanen kan udmøntes i klyngerne

Vi skal have dit bud senest den 12. december 2018 kl. 12.00

Tilbudsblanketten og beskrivelse af byggeprojektet med tidsplan skal sendes både i papirform og i elektronisk form på et USB-stik eller tilsvarende. Materialet skal sendes i en lukket kuvert som mærkes "Fortroligt" og "Udbud Troldebakkerne" til:

Gribskov Kommune
Center for Byer, Ejendomme og Erhverv
Rådhusvej 3
3200 Helsinge
Att. Jan Blomsterberg

Øvrige vilkår for at afgive bud og krav til tilbuddet fremgår af salgsprospektet.

Gribskov Kommune forbeholder sig ret til, ud fra varetagelse af en saglig kommunal interesse, at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte kommunens ejendomskonsulent 
Jan Blomsterberg på tlf. 7249 6905 eller teamleder Stine Tveden på tlf. 7249 6786.

Vi fremviser også gerne arealerne mod forudgående aftale.

< gå tilbage til forsiden